Om Björken & Eken

Björken & Eken NP-utredningar drivs av mig, Marina Hedlund. Jag är legitimerad psykolog och har arbetat med olika typer av utredningar sedan 2009. Från 2013 har jag uteslutande ägnat mig åt utredningsarbete med frågeställningar kring neuropsykiatri (oftast ADHD, ADD eller autism), begåvning och personlighet. Jag är väl förtrogen med utredningsmetodik samt aktuella riktlinjer och krav för att erbjuda utredningar av god kvalité.

Under min tid som psykolog har jag främst arbetat inom psykiatrin i Region Värmland, men även inom primärvård och privat psykologverksamhet. Jag är i slutfasen av min vidareutbildning till specialistpsykolog i klinisk vuxenpsykologi, där mitt särskilda intresse ligger i att fördjupa mina kunskaper kring bedömning av psykisk ohälsa.

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och har patient- och ansvarsförsäkring via Psykologföretagarna.

Var kan vi träffas?

Björken & Eken NP-utredningar har möjlighet att ta emot klienter i Karlstad eller Lysvik, mitt emellan Sunne och Torsby. Om det är lämpligt kan även vissa av kontakterna ske som digitala möten eller på annan ort, om klienten har svårt att ta sig till Björken & Ekens lokaler.

Neuropsykiatrisk intensivutredning

I mån av tid erbjuds intensivutredningar för klienter som bor långt borta eller av annan orsak vill genomföra psykologbesöken under en kortare tidsperiod. Om du reser långt kan Björken & Eken i samarbete med annan verksamhet erbjuda boendepaket med hel- eller halvpension i Lysvik, nio mil norr om Karlstad. Använd kontaktformuläret för mer information.

Marina Hedlund
Björken & Eken NP-utredningar

Björken och Eken, vad är det?

Namnet Björken och Eken är en blinkning till morfar, farfar och pappa. Morfar Gunnar var tidigt en obotlig entreprenör och slog sig fram i livet med olika verksamheter, däribland Björkalunds såg på 1960 till 80-talet. “Eken” kommer från släktgården Nedre Eka som jag har ärvt från min pappa Ingmar och farfar Erik, som i sin tur tagit över efter tidigare generationer.