Fritt vårdval

Om du redan står på väntelista för utredning i Region Värmland eller någon annan region i Sverige kan du söka din neuropsykiatriska utredning via fritt vårdval. Det innebär att du kan genomföra din ADHD-utredning eller autismutredning via privat vårdgivare. På så sätt behöver du inte vänta i flera år på att bli utredd och kostnaden blir den samma som när du besöker regionens sjukvård.

Hur gör jag för att utredas via fritt vårdval?

I nuläget är det inte möjligt att utredas via fritt vårdval via Björken & Eken NP-utredningar.

Ytterligare information

Fritt vårdval är en rättighet som styrs av patientlagen och hemregionen har inte rätt att neka dig att välja var du ska genomföra sin utredning, om det inte finns särskilda medicinska skäl som gör det olämpligt. Tyvärr kan det vara svårt att få tydlig information om fritt vårdval eller vilka rättigheter du har som patient.

Här kan du läsa mer om fritt vårdval och patientlagen.

I juni 2023 införde Region Värmland remisskrav på neuropsykiatriska utredningar. Det betyder att du behöver få en remiss från psykiatrin för att utredas via fritt vårdval hos privat verksamhet. Fritt vårdval är dock inte en rättighet som har tagits bort.