Fritt vårdval

Om du redan står på väntelista för utredning i Region Värmland eller någon annan region i Sverige kan du söka din neuropsykiatriska utredning via fritt vårdval. Det innebär att du kan genomföra din ADHD-utredning eller autismutredning via privat vårdgivare. På så sätt behöver du inte vänta i flera år på att bli utredd och kostnaden blir den samma som när du besöker regionens sjukvård.

Björken och Eken NP-utredningar samarbetar med Rebellion AB som erbjuder neuropsykiatriska utredningar till vuxna via fritt vårdval. Du väljer själv om du vill träffas i Karlstad, Arvika eller Lysvik i Sunne kommun.

Hur gör jag för att utredas via fritt vårdval?

För att bli utredd via fritt vårdval kontaktar du din psykiatrimottagning och begär remiss via fritt vårdval till Rebellion AB. Kontakta mig eller verksamhetsansvarig psykolog Erica Strucel vid Rebellion, om du har några frågor, erica@rebellionab.se. Rebellion finns även på Facebook.

Ytterligare information

Fritt vårdval är en rättighet som styrs av patientlagen och hemregionen har inte rätt att neka dig att välja var du ska genomföra sin utredning, om det inte finns särskilda medicinska skäl som gör det olämpligt. Tyvärr kan det vara svårt att få tydlig information om fritt vårdval eller vilka rättigheter du har som patient.

Här kan du läsa mer om fritt vårdval och patientlagen.